0590 44 924, 051 494 217 info@eleon.si

Administrativne storitve

Da bi se stranke posvetile svojemu delu, nudimo tudi administrativne storitve.

  • Fakturiranje v imenu strank
  • Izvajanje plačilnega prometa
  • Vnos podatkov za e-Pobote
  • Vlaganje e-Izvršb
  • Priprava dokumentacije za potrebe kreditov, leasingov
  • Sestava raznovrstnih pogodb
  • Uskladitev ter sestava in pošiljanje opominov, IOP obrazcev
  • Priprava kompenzacijski pogodb in pogodb o cesiji
  • Prevzem dokumentacije na sedežu podjetja