0590 44 924, 041 619 402 info@eleon.si

Obrazci

Obrazec-M-1– (Prijava in zavarovanje)

Obrazec M2– (Odjava iz zavarovanja)

Obrazec M3 – (Sprememba podatkov o zavarovanju)

Obrazec M-DČ – (Prijava, sprememba, odjava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov)

Vezana knjiga – Vloga za osebno potrditev vezane knjige na davčnem uradu

Obrazec – Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Obrazec – Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela

Obrazec 8,204 – Napotnica za preventivni zdravniški pregled

Obrazec 8,205 – Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravniški pregled

Redna odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov – Primer odpovedi z navodili

Asignacijska pogodba – Primer pogodbe o asignaciji

Posojilna pogodba – Primer posojilne pogodbe

Pogodba o zaposlitvi – Vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas

Avtorska pogodba – Vzorec pogodbe za avtorsko delo

Podjemna pogodba – Vzorec podjemne pogodbe