0590 44 924, 041 619 402 info@eleon.si

Cenik

Računovodstvo Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Samostojni podjetniki z normiranimi stroški 50,00 11,00 61,00
Osnovni paket do 50 dokumentov 80,00 17,60 97,60
Standard paket do 100 dokumentov 120,00 26,40 146,40
Razširjen paket do 150 dokumentov 170,00 37,40 207,40
Obračun za vsako dodatno zaposlitev oz. plačilna lista 20,00 4,84 24,40
Obdelava različnih statistik (npr.:Intrastat poročanje) 50,00 11,00 61,00
Izdelava medletnih bilanc 85,00 18,70 103,70
Izdelava letnih bilanc 150,00 33,00 183,00
Obdelava dokumentov za pretekla obdobja do 50 dokum.
(odvisno od št. dokumentov)
75,00 16,50 91,50

Želim ponudbo za računovodstvo

Kadrovska asistenca Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Pogodba o zaposlitvi 60,00 13,20 73,20
Avtorska, podjemna in ostale pogodbe po naročilu 50,00 11,00 61,00
Odpovedi iz poslovnih razlogov 150,00 33,00 183,00
Izdelava plačilnih listin po naročilu 22,00 4,84 26,84
Elektronske prijave/odjave preko eVem portala M1, M2, M3 20,00 4,40 24,40
Ureditev zavarovanja preko ZPIZ-a 90,00 19,80 109,80
Vodenje zaposlitvenih intervjujev 200,00 44,00 244,00
Izpolnjevanje različnih obrazcev in napotnic za zaposlitev 15,00 3,30 18,30
Iskanje ustreznega kadra in vodenje 150,00 33,00 183,00
Letni razgovori z zaposlenimi 90,00 19,80 109,80
Delovna dovoljenja 200,00 44,00 244,00
A1 potrdilo 20,00 4,40 24,40


Finančne storitve Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Izdelava elektronskih izvršbe z varnim predalom strank 50,00 11,00 61,00
Amortizacijski načrt 150,00 33,00 183,00
Sestava kreditnih pogodb 100,00 22,00 122,00
Izpolnjevanje obrazcev za potrebe bank, razkritja, posojila 110,00 24,20 134,20


Administracija Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Ustanovitev gospodarskih družb, zavodov, društev 200,00 44,00 244,00
Sestava različnih sklepov, pogodb, ugovorov,… 100,00 22,00 122,00
Vloga e-izvršb, prijava upnika v stečajno maso 25,00 5,50 30,50
Priprava dokumentacije za potrebe stečaja in sodelovanje s stečajnim upraviteljem 250,00 55,00 305,00
Sestava zahtev za sodno varstvo 30,00 6,60 36,60


Razpisi Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Prijave na manjše razpise (usposabljanja, izobraževanja,…) 82,00 18,40 100,04


Svetovanje Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Finančno in davčno svetovanje 50,00 11,00 61,00
Svetovanje brez nadaljnjih obveznosti (1 svetovalna ura) 15,00 3,30 18,30
Prva posvetovalna ura (za nadaljnje sodelovanje) Brezplačno / /
Obisk in svetovanje pri stranki, na željo stranke Brezplačno / /

Cenik je veljaven od 01.01.2019. Vse cene so v EUR.

CenikLogoPDF