0590 44 924, 051 494 217 info@eleon.si

Veljavnost cenika od 1.8.2023.

Računovodstvo Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Normirani SP z OPSVZ -do 10 dokumentov /mes, nezavezanec 30,00 6,60 36,60
Normirani SP z OPSVZ nad 10 dokumentov / mes, ID za DDV 50,00 11,00 61,00
Družbe – Knjižbe do 50 dokumentov, brez zaposlitev, nezavezanec 80,00 17,60 97,60
Družbe – Knjižbe do 50 dokumentov, brez zaposlitev, ID za DDV 100,00 22,00 122,00
Družbe – Knjižbe do 100 dokumentov, brez zaposlitev 120,00 26,40 146,40
Družbe – Knjižbe do 150 dokumentov, brez zaposlitev 170,00 37,40 207,40
Obračun OD, oddaja REK-O in ZAP statistike na zaposlenega 25,00 5,50 30,50
Sestava in oddaja statistik (Intrastat, embalaža…) 20,00 4,40 24,40
Izdelava medletnih bilanc za potrebe bank, revolving 80,00 17,60 97,60
Izdelava letnih bilanc z razkritji 150,00 33,00 183,00
Oddajanje eRačunov preko UJP portala do 10 računov 10,00 2,20 12,20
Obdelava dokumentacije za pretekla obdobja do 50 listin 75,00 16,50 91,50

Želim ponudbo za računovodstvo

Kadrovska asistenca Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Pogodba o zaposlitvi 30,00 6,60 36,60
Avtorska, podjemna in ostale pogodbe po naročilu 50,00 11,00 61,00
Odpovedi iz poslovnih razlogov 150,00 33,00 183,00
Izdelava plačilnih listin po naročilu 22,00 4,84 26,84
Elektronske prijave/odjave preko eVem portala M1, M2, M3 10,00 2,20 12,20
Ureditev zavarovanja preko ZPIZ-a 90,00 19,80 109,80
Obračun in oddaja študentskih napotnic 20,00 4,40 24,40
Elektronske vloge za vzdrževane družinske člane 10,00 2,20 12,20
Izpolnjevanje različnih obrazcev in napotnic za zaposlitev 15,00 3,30 18,30
Urejanje statusa za rezidentstvo 30,00 6,60 36,60
Urejanje dokumentacije za pridobitev delovnega dovoljenja 200,00 44,00 244,00
A1 potrdila 15,00 3,30 18,40
Plačevanje / izdajanje faktur v imenu stranke do 20 računov 20,00 4,40 24,40
 
Finančne storitve Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Izdelava elektronskih izvršb 30,00 6,60 36,60
Amortizacijski načrt 150,00 33,00 183,00
Izdelava posojilnih pogodb 30,00 6,60 36,60
Izdelava poslovnih načrtov do 20 strani 500,00 110,00 610,00
Registracija zavezanca za ID številko ali preklic zavezanca 30,00 6,60 36,60
 
Administracija Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Ustanovitev gospodarskih družb, zavodov, društev 200,00 44,00 244,00
Sestava različnih sklepov, pogodb, ugovorov,… 100,00 22,00 122,00
Sestava zahtev za sodno varstvo 30,00 6,60 36,60
Priprava dokumentacije za potrebe stečaja 250,00 55,00 305,00
Sestava zahtev za sodno varstvo z odvetniško pisarni 100,00 22,00 122,00
Vodenje dokumentacije v oblaku Pantheon baza 10,00 2,20 12,20
 
Razpisi Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Prijave na razpise zavoda (usposabljanje, izobraževanja,…) 80,00 17,60 97,60
 
Svetovanje Cena brez ddv ddv Cena z ddv
Finančno in davčno svetovanje 50,00 11,00 61,00
Svetovanje brez nadaljnjih obveznosti (1 svetovalna ura) 15,00 3,30 18,30
Prva posvetovalna ura (za nadaljnje sodelovanje) Brezplačno / /
Posvet z odvetniško pooblaščeno pisarno / ura 100,00 22,00 122,00
Cene so v EUR in se mesečno prilagodijo glede na število obdelanih dokumentov in izvedenih posameznih storitev.

CenikLogoPDF